Biuro główne
Biuro główne
Biuro Warszawa

Generalne wykonawstwo

Ika | Firma Budowlano - Consultingowa > Usługi > Home > Generalne wykonawstwo

Odkryj nasze możliwości

Oferujemy Państwu realizacje inwestycji począwszy od etapu projektu i kosztorysu, poprzez uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień administracyjnych oraz prowadzenie prac w trybie generalnego wykonawcy robót. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno budynki jedno i wielorodzinne, jak i obiekty budownictwa przemysłowego.

Sprawdzony zespół projektantów przygotuje dla Państwa każdego typu dokumentację techniczną, zarówno w zakresie projektu architektonicznego, jak również projektów sieci i instalacji sanitarnych, elektrycznych czy teletechnicznych. Kolejna faza, czyli pozyskanie decyzji i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, to czynności, które także realizujemy na Państwa zlecenie. W uzupełnieniu dokonamy wyceny całości inwestycji poprzez sporządzenie przedmiarów oraz wielobranżowych kosztorysów ofertowych lub inwestorskich. Następnie dzięki wykwalifikowanej kadrze kierowniczej i wykonawczej oraz nowoczesnemu zapleczu technicznemu firmy, sprawnie i rzetelnie zbudujemy Państwa obiekt, tak aby w sposób kompletny technicznie i formalnie przekazać go Państwu do użytkowania.